CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic (LSSI) s'identifiquen a continuació les dades identificatives del titular del Lloc Web https://shop .rcdespanyol.com/:

Identitat: REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (RCDE) C.I.F.: A-08.357.139

Inscrita: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24451, Folio 171, Hoja B-69469

Registre d'Entitats Esportives (clubs i associacions esportives, agrupacions esportives i federacions esportives) de la Generalitat de Catalunya, Sección 1ª, Tomo I, Folio 333, Inscripción número 666, ficha 724. Domicilio social: Avenida del Baix Llobregat, 100. Cornellà de Llobregat (08940)

Email: info@rcdespanyol.com 

Teléfono +34 932 927 700 

 

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant Condicions Generals) regiran totes les contractacions de productes del Lloc Web https://shop.rcdespanyol.com/es/ entre RCDE i el Client que faci una comanda acceptant les Condicions Generals.

La realització d'una comanda a través del Lloc Web https://shop.rcdespanyol.com/es/ suposa per part del Client l'acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals i comporta (i) que les ha llegit, entén i comprèn; (ii) que és major d'edat i té capacitat jurídica i d'obrar suficient per contractar i assumir les obligacions que recull les Condicions Generals.

Així mateix, el Client en formalitzar la seva comanda reconeix haver llegit, entès i comprès la Política de Privadesa del Lloc Web així com conèixer les característiques i descripció dels productes adquirits, manifestant la seva conformitat.

Les presents Condicions Generals estaran vigents i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades.

El RCDE es reserva el dret a realitzar unilateralment qualsevol actualització, modificació o canvi de les Condicions Generals que consideri oportunes, de les quals informarà el Client mitjançant la seva publicació al Lloc Web i des de llavors seran de compliment obligat per a les noves comandes que es formalitzin a través del mateix. Això no obstant, el RCDE es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma a la web.

 

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

De conformitat amb l'article 27 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es detalla el procés a seguir per a la contractació dels productes oferts a la web.

El procediment de contractació podrà ésser realitzat en els idiomes català, castellà, anglès i xinès.

Podran realitzar-se comandes donant-se d'alta prèviament com a Client Registrat, i es crearà un compte d'usuari.

El Client les dades del qual són proporcionades en el moment de realitzar una comanda o en el moment de la seva alta/registre serà responsable de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades personals facilitades.

Nous Usuaris Registrats.

Per poder registrar-se i obrir un compte d'usuari haureu de clicar a la icona “Iniciar sessió” situada a la part superior i un cop a dins fer click a “crear nou compte” on heu d'emplenar les dades sol·licitades.

Accés a Usuaris i a Registrats.

Per poder accedir al vostre compte d'usuari i poder realitzar una comanda, haureu de clicar a la icona “Iniciar sessió” i a continuació omplir el vostre correu electrònic i contrasenya per iniciar sessió.

Accedint al compte el Client, a més de fer comandes, accedirà a la informació sobre l'estat de les comandes.

Procés per formalitzar una comanda.

Per realitzar una comanda el Client, tant si teniu compte d'usuari com si no en teniu, podeu cercar el producte al cercador situat a la part superior dreta de la pantalla o bé seleccionar la imatge del producte escollit. Un cop seleccionat el producte heu de clicar la imatge per veure'n les característiques i descripció.

El Client pot seleccionar el nombre d'unitats i la mesura de quantitat per unitat del producte escollit.

A continuació, haureu de clicar a “afegir a la cistella” i el producte se situarà a la cistella per posteriorment formalitzar la comanda. Durant el procés de comanda el Client té la possibilitat de modificar el contingut de la cistella eliminant o afegint productes a la cistella.

Com a resultat obtindrem la relació de productes escollits i el preu total amb impostos i el cost de l'enviament. Si el Client està d'acord, haureu de clicar a “Finalitzar compra”. A continuació, el Client haurà d'emplenar o confirmar les seves dades, triar la forma de pagament (Pagament amb targeta, Paypal o Criptomonedas) introduir les dades de pagament, clicar la pestanyes corresponents a la política de privadesa i a les condicions generals de contractació i, a continuació, clicar per confirmar la comanda “Realitzar la Comanda”. El Client veurà en pantalla la informació de la comanda efectuada i haurà de confirmar o cancel·lar la comanda. Confirmant la comanda, el Client visualitzarà a la pantalla les dades completes de l'ordre de compra amb el seu número de codi corresponent, podent imprimir aquest document i, seguidament, tramitar el pagament a través de l'opció escollida de les que estiguin disponibles a cada moment conforme a l'apartat 9 de les presents Condicions Generals

 

LLIURAMENT I DISPONIBLITAT

El termini de lliurament, llevat que s'hagi establert una altra cosa a la confirmació de la comanda, serà de quatre dies naturals a partir de l'endemà de la realització de la comanda. El

termini de lliurament pot variar en funció de la jurisdicció del Client. Consulteu el termini de lliurament fora del territori nacional a botiga@rcdespanyol.com.

El RCDE no és responsable de la demora o la manca de lliurament del producte en els casos de força major i altres esdeveniments imprevisibles o fora del control del RCDE. En aquests casos, el RCDE podrà cancel·lar o suspendre totes o part dels lliuraments convinguts.

Correspon al Client la responsabilitat de la gestió mediambiental correcta dels residus i envasos usats.

 

PREU I PAGAMENT

Tots els preus indicats a la fitxa del producte són preu net sense que portin inclòs el 21% d'IVA i s'expressaran a la moneda EUROS (€). El preu, llevat que s'indiqui el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, transport, drets de duana, assegurança i altres meritacions anàlogues que són a càrrec del Client en funció de l'import de la comanda, i el RCDE no pot determinar amb exactitud l'import ja que depenen d'impostos i de duanes locals.

 

FORMES DE PAGAMENT

El Client en fer la comanda podrà triar la forma de pagament mitjançant:

Targeta de crèdit.

S'admet el pagament amb les targetes següents:

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària utilitzant el sistema de seguretat Secure Socket Layers (SSL), de manera que el RCDE no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament, no en té cap moment accés als teus comptes, ni pot fer cobraments a les teves targetes.

Paypal.

Escollint aquesta forma de pagament, un cop finalitzada la comanda, la nostra web et redirigirà a la web oficial de Paypal on podràs fer el pagament. Quan el Client hagi realitzat el pagament la comanda estarà finalitzada i rebrà un correu electrònic amb el resum de la comanda.

Criptomonedes.

S'admet el pagament amb criptomonedes, sempre que l'import total de la comanda sigui igual o superior a vint (20) euros.

El pagament mitjançant la utilització de criptomonedes es realitzarà a través de la plataforma de pagament gestionada per Alphapo (www.alphapo.net), acceptant el Client en realitzar el pagament mitjançant aquesta plataforma la política de privadesa i condicions generals de la mateixa. A efectes aclaridors, les dades introduïdes pel Client en aquesta plataforma no seran cedides ni posades a disposició del RCDE per l'entitat que gestiona la plataforma de pagament.

Les criptomònades, mitjançant les quals podrà el Client realitzar el pagament de la comanda, seran les catalogades per Alphapo com a criptomonedes vàlides per ser utilitzades com a forma de pagament (d'ara endavant Criptomonedas vàlides). El Client comprèn i accepta que pugui donar-se la circumstància que alguna de les criptomonedes que aquest tingui en el seu poder no siguin Criptomonedas vàlides, sent impossible la seva utilització com a forma de pagament per al pagament de les comandes realitzades al web del RCDE i per això tant no sent possible concloure la comanda a través de la dita via.

Alphapo presentarà el preu de compra a la Criptomoneda vàlida que hagi triat el Client. Es prega tenir en compte que els preus de compra de la comanda poden variar segons el país i la Criptomoneda vàlida que hagi estat escollida. Quan el Client completa i confirma el pagament, accepta que està d'acord amb el preu proposat per la plataforma de pagament com a preu de compra de la comanda.

El Client accepta i reconeix que les criptomonedes com a mitjà de pagament compten amb un gran caràcter de volatilitat, podent afectar aquestes fluctuacions a les expectatives del Client, estant exempt en tot moment el RCDE de qualsevol responsabilitat al respecte.

El RCDE no carregarà ni repercutirà al Client cap càrrec o comissió per la tramitació del pagament de la comanda a criptomonedas vàlides.

 

DRET DE DESISTIMENT

El Client té dret a desistir de la comanda realitzada en un termini de 14 dies naturals següents a la recepció del producte. El Client podrà exercir el seu dret de desistiment mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic botiga.online@rcdespanyol.com, contenint la informació següent:

• A l'atenció de la Botiga del RCDE Stadium.

• Per la present us comunico/comuniquem que desisteixo del meu/desistim del nostre contracte de venda del següent bé (nom re del producte)

• Número de comanda i rebut (data de la comanda)

• Nom del Client

• Domicili del Client

• Signatura del Client

• Data

En cas de desistiment pel Client, el RCDE tornarà tots els pagaments rebuts d'aquell, incloses, si escau, les despeses de lliurament, llevat que el Client hagi optat per un tipus de lliurament especial, per exemple, urgent en 24 hores, en aquest cas el consumidor haurà d'abonar la diferència de costos entre els dos tipus de lliurament. Les despeses de devolució seran a càrrec del Client.

Es procedirà a efectuar aquest reemborsament en els mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client en la transacció inicial. En el cas que el mitjà de pagament utilitzat hagi estat una criptomoneda, el Client accepta expressament que el reemborsament de l'import abonat sigui a la criptomoneda Tether USDT a través de la plataforma Alphapo qui ingressarà l'import del reemborsament al “wallet/moneder ” del Client, sent de referència el contravalor aplicable a l'hora d'efectuar-se el reemborsament. Si per qualsevol circumstància aquest reemborsament no es pogués realitzar a la criptomoneda indicada, el RCDE es reserva el dret de procedir a la devolució en qualsevol altra criptomoneda estable o moneda de curs legal.

El RCDE podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut el producte o fins que el Client hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer. En tot cas, el producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar, en la mesura que sigui possible, el seu embalatge i l'etiquetatge original.

El dret de desistiment no serà aplicable a:

• Productes confeccionats d'acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats (per exemple, una rèplica de samarreta impresa es classifica com a personalitzada si s'aplica el nom d'un jugador o un nom personalitzat).

• Productes precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

• Enregistraments sonors o vídeos precintats si aquests fossin desprecintats després del lliurament.

 

CANVIS DE TALLA O D'ARTICLES

El Client disposa de 30 dies naturals per canviar el producte. Si el Client no pot anar a la botiga física del RCDE Stadium a l'Avinguda del Baix Llobregat, 100. Cornellà de Llobregat (08940) cal que us poseu en contacte mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic botiga.online@rcdespanyol.com i se us indicarà els passos per fer el canvi.

 

GARANTIA

El RCDE garanteix que el producte lliurat està garantit davant de defectes de fabricació durant el termini de garantia establert a l'article 120 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a comptar del lliurament del producte. La garantia no inclou els desperfectes produïts per un mal ús o un desgast habitual.

En cas de devolució d'un producte equivocat o defectuós, la responsabilitat del RCDE queda limitada a la substitució del producte o al reemborsament del preu pagat contra la devolució en ambdós casos del producte erroni o defectuós.

En cas que el Client hagi tornat un producte sobre la base d'un supòsit defecte o error en el producte, i finalment es determini que no existeix aquest defecte o error, les despeses de devolució són a càrrec del Client.

 

CONSULTES

Per a qualsevol dubte o incidència en relació amb les comandes, el Client pot posar-se en contacte amb el RCDE mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic botiga.online@rcdespanyol.com, indicant les seves dades de contacte i número de comanda.

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que està disponible al següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . El consumidor, si així ho desitja, podrà gestionar les reclamacions a través d'aquesta plataforma de resolució de litigis en línia.

 

LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals estan regides per la legislació espanyola i davant de qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les mateixes, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

Producte afegit a la llista de desitjos